Nõuete kohtuväline menetlus
5 - 35% 
Kohtumenetlus 
120 EUR / tund

Juriidiline konsultatsioon, õigusabi, esindamine

120 EUR / tund