Elamiskunst sarnaneb rohkem maadlus- kui tantsukunstiga.
                                                           - Marcus Aurelius